Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Tratăm cu maximă seriozitate prelucrarea datelor cu caracter personal. Respectăm legislația privind datele cu caracter personal și asigurăm prelucrarea corectă și transparentă a acestora.

Această politică de confidențialitate descrie modul în care procesăm datele dvs. personale.

Date de contact

Creditsmart poate fi contactat astfel:

Creditsmart.ro

Strada Iuliu Maniu 54, Brasov, Romania

info@creditsmart.ro

Creditsmart va procesa următoarele date personale despre dvs.:

Nume

Adresă

E-mail

Adresă IP

ID-ul notificării browserului

Scopul procesării datelor

Creditsmart va prelucra datele personale în următoarele scopuri: distribuirea prin e-mail, prin mesaje text, notificări push sau prin poșta de buletine informative a mesajelor privind condițiile generale de pe piața împrumuturilor, economia privată și listele actualizate de împrumuturi cu creditorii care cooperează cu Creditsmart.

Creditsmart procesează datele dvs. personale. Colectăm și stocăm datele personale în scopuri specifice. Colectăm numai date personale relevante și necesare. Obținem consimțământul dvs. înainte de a vă prelucra datele personale.Nu dezvăluim datele dvs. personale fără consimțământul dvs. Vom șterge datele dvs. personale atunci când acestea nu mai sunt necesare.

Pentru mai multe informații:

Colectăm și stocăm datele dvs. personale în scopuri specifice. Creditsmart va colecta, stoca și procesa datele dvs. personale numai în scopurile menționate mai sus sau în alte scopuri comerciale legale. Vom colecta, stoca și procesa numai așa-numitele date cu caracter personal, enumerate mai sus.

Colectăm numai date personale relevante și necesare. Creditsmart va prelucra numai date personale care sunt relevante, suficiente și necesare pentru atingerea scopurilor menționate mai sus și care se referă la o prelucrare specifică. Creditsmart nu va procesa astfel informații suplimentare, în afară de cele necesare pentru atingerea scopului specific. Cu toate acestea, Creditsmart va procesa, de asemenea, datele dvs. personale în măsura necesară pentru a asigura conformitatea companiei cu legislația în vigoare.

Vom minimiza cât mai mult prelucrarea datelor dvs. personale, inclusiv volumul de date personale prelucrate. Astfel, vom examina dacă unele dintre tipurile de date prelucrate pot fi utilizate în formă depersonalizată sau pseudonimă, fără a afecta rezultatul prelucrării.

Obținem consimțământul dvs. înainte de a vă prelucra datele personale. Creditsmart va obține consimțământul dvs. înainte de a vă prelucra datele personale în scopurile menționate mai sus. Acordul dvs. constituie baza procesării datelor dvs. personale de către Creditsmart, cu excepția cazului în care Creditsmart are un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor dvs. personale. Acordul dvs. este voluntar și îl puteți retrage oricând.

În cazul în care Creditsmart dorește să vă utilizeze datele personale în alte scopuri decât cele pentru care au fost inițial colectate, vă va informa cu privire la scopul respectiv și va obține consimțământul dvs. în avans. Dacă datele personale pot fi procesate în mod legal pe o altă bază, vă vom informa în mod corespunzător înainte de efectuarea procesării.

Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu pot folosi serviciile Creditsmart.

Nu dezvăluim datele dvs. personale fără consimțământ. Vom dezvălui datele dvs. personale partenerilor de cooperare / creditorilor, inclusiv în scopul comercializării, dacă v-ați dat acordul în avans. În legătură cu obținerea unui astfel de consimțământ, vă vom informa despre scopul prelucrării datelor dvs. personale. Puteți contesta astfel de dezvăluiri în orice moment și, în acest caz, nu vom face astfel de dezvăluiri.

Cu toate acestea, nu vom obține acordul dvs. dacă Creditsmart este obligat să dezvăluie informațiile dvs., de ex. unei autorități. În plus, Creditsmart își rezervă dreptul de a utiliza un procesor în afara UE / SEE pentru a ajuta compania să își desfășoare activitatea. Cu toate acestea, acest lucru va avea loc numai în conformitate cu normele actuale privind transferul internațional de date cu caracter personal.

Verificăm și actualizăm datele dvs. personale. Creditsmart va verifica dacă datele dvs. personale prelucrate nu sunt incorecte sau nu sunt actualizate și ia măsuri rezonabile pentru a vă asigura că datele personale incorecte sunt șterse sau rectificate imediat. Serviciul nostru depinde de faptul că datele dvs. personale sunt corecte și actualizate. Prin urmare, vă solicităm să indicați toate modificările relevante ale datelor dvs. Puteți utiliza datele dvs. de conectare pentru Creditsmart sau detaliile de contact de mai sus pentru a notifica modificările relevante ale datelor dvs. personale.

Vom șterge datele dvs. personale atunci când acestea nu mai sunt necesare având în vedere scopul. Creditsmart va șterge datele dvs. personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru atingerea scopurilor pentru care datele au fost colectate, procesate și stocate. Dacă v-ați dat acordul pentru Creditsmart de a trimite mesaje prin poșta electronică, mesaje text și scrisori de marketing, Creditsmart vă va solicita să vă reînnoiți consimțământul pentru acestea la fiecare 3 ani dacă profilul dvs. a fost inactiv în această perioadă. Dacă nu vă reînnoiți consimțământul, Creditsmart vă va șterge profilul și vă va informa în consecință.

Date personale corecte și actualizate. Este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că datele introduse sunt corecte și actualizate.

Pentru mai multe informații:

Date personale corecte și actualizate. Dvs. controlați datele cu caracter personal pe care le-ați introdus pe Creditsmart. Prin urmare, este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că datele personale introduse sunt corecte și actualizate. Actualizările se fac contactând Creditsmart. Vedeți detaliile de contact de mai sus. Creditsmart vă va actualiza datele personale la cerere sau dacă va afla că datele înregistrate sunt eronate.

Securitate. Datele dvs. personale sunt protejate de noi prin politica internă de protecție a datelor. Aceasta conține instrucțiuni interne și descrie măsurile luate de Creditsmart pentru a vă proteja datele personale împotriva distrugerii, pierderii sau alterării accidentale sau ilegale, împotriva dezvăluirii neautorizate și împotriva persoanelor neautorizate care obțin accesul la aceste date sau la cunoașterea acestora.

Creditsmart dispune de proceduri de acordare a drepturilor de acces, ceea ce implică faptul că accesul va fi acordat numai angajaților pentru care este necesar să aibă acces la datele dvs. personale pentru a-și îndeplini atribuțiile. Facem backup-uri periodice ale seturilor de date pentru a evita pierderea acestora. De asemenea, protejăm confidențialitatea și autenticitatea datelor colectate prin criptare.

În cazul unei încălcări a securității care generează un risc ridicat pentru drepturile dvs., inclusiv discriminare, furt de identitate, pierderi financiare, pierderea reputației sau un alt dezavantaj semnificativ, Creditsmart vă va înștiința cât mai repede posibil despre încălcarea securității.

Drepturile dvs.:

  • Aveți dreptul să aveți acces la datele personale pe care Creditsmart le procesează despre dvs.
  • Aveți dreptul să furnizați datele într-un format lizibil sau transferate către un alt furnizor de servicii.
  • Aveți dreptul la rectificarea sau la ștergerea unor date personale inexacte.
  • Sunteți îndreptățit să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor personale de către Creditsmart.
  • Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale de către Creditsmart
  • Aveți dreptul să limitați prelucrarea datelor dvs. personale de către Creditsmart.
  • Aveți dreptul să adresați o plângere Agenției pentru Protecția Datelor.

Pentru mai multe informații:

Dreptul la cunoașterea datelor cu caracter personal și la transferabilitatea datelor. Sunteți îndreptățit să aveți acces la informațiile personale pe care Creditsmart le procesează despre dvs. Cu toate acestea, accesul va fi limitat de luarea în considerare a secretelor de afaceri și / sau a drepturilor de proprietate intelectuală.

Aveți dreptul să transmiteți datele noastre personale într-un format structurat, în general aplicat și lizibil, unui alt furnizor de servicii.

Dacă doriți să exercitați dreptul de a avea o înțelegere sau dreptul la transferabilitatea datelor, vă rugăm să contactați persoana de contact a Creditsmart de mai sus. Vom procesa și vom răspunde la întrebarea dvs. cât mai repede posibil și în termen de o lună de la primirea solicitării dvs.

Aveți dreptul la rectificarea sau la ștergerea unor date personale inexacte. Dacă credeți că datele pe care Creditsmart le procesează despre dvs. sunt incorecte sau inexacte, aveți dreptul să le corectați sau să le ștergeți. Dacă suntem de acord cu faptul că datele prelucrate sunt incorecte sau inexacte, le vom șterge sau le vom rectifica cât mai curând posibil.

Cu toate acestea, acest lucru nu va avea loc dacă Creditsmart este legal obligat să stocheze toate datele dvs. personale sau părți ale acestora sau dacă este necesar să stocați datele cu caracter personal pentru ca o reclamație legală să fie stabilită sau apărate. În acest caz, Creditsmart va stoca numai datele pe care Creditsmart are obligația legală sau dreptul de a le stoca și va șterge toate celelalte date personale despre dvs.

Dacă doriți să vă exercitați dreptul de a rectifica sau șterge date, trebuie să contactați persoana de contact a Creditsmart și să ne spuneți pe care dintre datele pe care le considerați incorecte doriți să le ștergeți. Vom procesa și vom răspunde la întrebarea dvs. cât mai repede posibil și în termen de o lună de la primirea solicitării dvs.

Sunteți îndreptățit să vă retrageți consimțământul privind prelucrarea integrală sau parțială a datelor dvs. personale de către Creditsmart. Dacă vă retrageți acordul, Creditsmart va înceta prelucrarea datelor cu caracter personal pentru care v-ați retras consimțământul, cu excepția cazului în care Creditsmart are obligația legală sau are dreptul de a stoca toate datele dvs. personale sau părți din acestea. În acest caz, Creditsmart va stoca numai datele pe care este obligat în mod legal să le stocheze și va șterge toate celelalte date personale despre dvs. Renunțarea la acordul dvs. nu va afecta legalitatea procesării efectuate de Creditsmart până la retragerea consimțământului dvs.

Dacă doriți să vă exercitați dreptul de a limita prelucrarea datelor cu caracter personal, puteți utiliza detaliile de contact de mai sus pentru a transmite obiecțiunea către Creditsmart. Vom procesa și vom răspunde cererii dvs. cât mai repede posibil și în termen de o lună de la primirea solicitării.